Tin tức - Sự kiện
quangdaqs@gmail.com
0888775489

Tin tức - Sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022.
Xem thêm