THÔNG TIN CÁC DỊCH VỤ CỦA QUẢNG ĐÀ QS
quangdaqs@gmail.com
0888775489

THÔNG TIN CÁC DỊCH VỤ CỦA QUẢNG ĐÀ QS

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Quảng Đà QS chuyên:

Tư vấn hỗ trợ pháp lý xây dựng - Chứng chỉ hành nghề xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Tư vấn hỗ trợ pháp lý PCCC - Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC, Giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC, Chứng nhận huấn luyện PCCC & CNCH;

Tư vấn kiểu tra, kiểm định phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC;

Chứng nhật ISO;

Tư vấn thành lập, giải thể doanh nghiệp, các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp, báo cáo thuế định kỳ.